Výtvarná příprava

V této oblasti dochází k rozvíjení výtvarného cítění, tvořivosti, vnímavosti žáka k uměleckému dílu. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím tvůrčích činností žáka, ve kterých uplatňuje vlastní myšlení, cítění, představivost a fantazii.

Výtvarná výchova je specifická pro jednotlivé obory:

Fotograf – tento obor má osnovy srovnatelné s uměleckou střední školou. A to je kresba (malba) zátiší, figury, portrétu, architektury, zvířete…

Ekonomika podnikání – je obor výtvarně zaměřen na propagaci, reklamu, plakát…

Kosmetička – se zabývá např. barevnou fantazií obličejové masky, návrhy tetování, nail artem…

Kadeřník – se učí kreslit a navrhovat chlapecké, dívčí, dámské, pánské, slavnostní a další účesy.

Prodavač – jeho výtvarnou náplní je barevná reklama, písmo, plakát, návrh výlohy…

Cukrář – ve svých pracích stylizuje přírodu a navrhuje dorty k různým příležitostem.

Všechny obory jsou dále výtvarně propojeny společnými tématy.

 

foto
foto
foto