ZAV Písemná elektronická komunikace

Na naší škole využíváme v hodinách výuky písemné elektronické komunikace výukový program ZAV.

Výuka probíhá ve studijním oboru Cestovní ruch a Nástavbovém studiu v prvním a druhém ročníku.

Výukový software je vytvořený Ing. Helenou Matouškovou (devítinásobnou mistryní světa ve zpracování textu) a p. Jaroslavem Zaviačičem (vicemistrem světa z roku 1967, prezidentem organizace Intersteno a jediným člověkem na světě, který se zabývá zpracováním textu již více než 50 let. Tento program nabízí nejdříve efektivní zvládnutí klávesnice. Dále pak umožňuje využívat stále se rozšiřující paletu individuální výuky např. v oblasti jazykové – je nabízeno i procvičování německých a anglických nejfrekventovanějších slovíček, procvičování některých gramatických jevů českého jazyka, …

Každého žáka vede během výuky jeden jemu určený a jeho jménem na obrazovce označený pracovní soubor, s jehož pomocí výukou ZAV individuálně prochází. Do tohoto souboru se zaznamenává např. postup výuky, chyby, kterých se dopustil, přenos výuky mezi školou a domovem, ale také např. nelegální nebo nekorektní přerušení výuky uprostřed cvičení. Všechny soubory jsou zařazeny do databáze stránky www.zav.cz. To pak umožňuje okamžité zpracování pořadí o postupu ve výuce a výsledkových listin soutěží, kterých se příslušný žák zúčastní. Program nepustí žáka dále bez splnění kritérií postupu. Žáci postupují individuálně podle nadání a píle.

Pro studenty s nejrůznějšími handicapy, ať už fyziologickými nebo poruchami učení, je k dispozici specializovaná verze s prodlouženým reakčním časem a sníženými nároky na postup.

Pro zpestření výuky využíváme také písmenkové hry – ZAV Trefa, Puzzle, Pexeso, Cihly.

Výuka ZAV byla v anketách několika škol studenty vyhodnocena jako vůbec nejoblíbenější předmět.

 

foto
foto
foto