ICT

Výuka probíhá ve dvou počítačových učebnách 39 a 40 v každé s 16 počítačovými sestavami a projektorem.

Učební obory:

1. ročník - hardware, software, historie PC, operační systémy a příslušenství, Word, Power Point, internet

2. ročník - práce s daty, Word, Excel, Zoner Calisto, internet

3. ročník - Word, Excel, digitální fotografie, webové sránky, projekt

 

Studijní obory:

1. ročník - hardware, software, historie PC, operační systémy a příslušenství, Word, Zoner Calisto, databáze, Outlook, internet

2. ročník - Word, Excel, projekt