Fyzika

Patří mezi všeobecně vzdělávací předměty, proto je vyučována ve všech ročnících učebních i studijních oborů.

Obsah učiva odpovídá obsahu základní školy, tzn. mechanika, termika, akustika, optika, atomová fyzika, elektřina a magnetismus.

Učební obory:

  • Všechny učební obory (mimo Mechanika a opraváře motorových vozidel a Truhláře) se fyzika vyučuje v rozsahu 1 hodina týdně a to pouze v 1. ročníku.
  • U oborů Mechanik a opravář motorových vozidel a Truhlář výuka probíhá v rozsahu 1 hodina týdně a to v 1. i 2. ročníku. Větší rozsah je využit pro teoretické i praktické dovednosti, které žáci uplatní i v dalších odborných předmětech.
  • Obor Mechanik a opravář motorových vozidel má kapitolu elektřina a magnetismus řešenu jako samostatný odborný předmět.

Studijní obory:

Absolvují výuku ve 2. ročníku v rozsahu 1 hodina týdně a stejném obsahu jako učební obory.

U oboru Fotograf je výuka rozdělena do 2. a 3. ročníku v rozsahu 1 hodina týdně. Optika je podrobně probírána v samostatném odborném předmětu. Fotografické přístroje a zařízení jsou vyučována po celou čtyřletou dobu studia.

foto