Ekonomika

Pro získání širších znalostí v oblasti ekonomiky jsou u studijních oborů vyučovány předměty – EKONOMIKA PODNIKU, ÚČETNICTVÍ A MARKETING.

Všechny tři předměty jsou součástí ústní maturitní zkoušky. Z účetnictví žáci skládají také praktickou maturitní zkoušku.

Ekonomika

Mezi probíraná témata patří zejména:

- Základní ekonomické pojmy-  potřeby, statky, služby, životní úroveň, výrobní faktory

- Majetek firmy, jeho členění a zdroje jeho krytí

- Charakteristika národního hospodářství

- Fungování tržní ekonomiky

- Podstata a formy podnikání

- Pracovně právní vztahy

- Charakteristika základních pojmů finančního trhu

- Daňová soustava

Účetnictví

- Rozvaha, druhy účtů, technika účtování

- Účtování krátkodobého finančního majetku

- Účtování zásob

- Účtování dlouhodobého majetku

- Účtování pohledávek a závazků

- Výpočet a účtování mezd

- Výpočet a zaúčtování daní

Marketing

- Základní pojmy marketingu

- Charakteristika managementu – manažerské úrovně

- Funkce managementu- plánování, organizování, motivace a vedení lidí, kontrola