Anglický jazyk

ANGLICKÝ JAZYK

Anglický jazyk se na naší škole vyučuje ve všech ročnících.

Žáci učňovských oborů mají dvouhodinovou týdenní dotaci. Žáci studijních oborů zakončených maturitní zkouškou mají tříhodinovou týdenní dotaci a v posledním čtvrtém ročníku čtyřhodinovou týdenní dotaci. Žáci nástavbového studia mají pětihodinovou týdenní dotaci.

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích plánů, které mají učitelé rozpracované v tematických plánech.

K výuce angličtiny slouží dvě jazykové učebny vybavené projektory.

Vyučující AJ poskytují konzultace žákům po předchozí domluvě. Každoročně pořádáme olympiádu v anglickém jazyce.

Používané učebnice:  Maturita Solutions Elementary – učebnice a pracovní sešit

                                       Maturita Activator – komplexní učebnice a cvičebnice

Kromě učebnic používáme mnoho doplňujících materiálů.